Vi har våra fönster att tacka för att de släpper in morgonens första solstrålar, sommarnattens rosa skymning och vinterdagarnas milda ljus. Våra fönster ska också hjälpa till att hålla husets temperatur på en stabil nivå och skydda från inbrott. Rätt fönster kan också skydda från buller och ge ett rofyllt lugn i ditt hus. Wind’s Bygg hjälper dig att byta eller renovera dina fönster vid behov.

Finsnickeri av äldre fönster

Med stor hantverksglädje (och effektivitet!) tar vi oss an renovering av äldre fönster och arbeten som involverar finsnickeri. Vårt arbete med fönsterrenovering genomsyras av respekt för detaljer såväl som helhet.

Går det att byta fönster själv?

Naturligtvis går det att byta fönster själv med lite hantverksskicklighet. Vi rekommenderar dock att du alltid tar hjälp av en snickare eller specialist då det finns många detaljer att tänka på. Ett fönsterbyte ska du förhoppningsvis bara behöva göra en gång, desto viktigare att resultatet blir snyggt och hållbart.

Hur jobbar Wind’s Bygg med fönsterbyte och renovering av fönster?

  • Vi inleder med ett besök för en förutsättningslös lägesbedömning. Kort därefter får du veta beräknad tidsåtgång och får en offert. Här kan du välja om du vill gå vidare till nästa steg.
  • I samråd med kunden väljer vi lämplig fönsterleverantör. Om det rör sig om fönsterrenovering går vi igenom vilka förbättringar som ska genomföras.
  • Vid installationen tar vi hänsyn till fasad och hur befintliga fönster är monterade. Vi ser till att du får lister och fönsterbleck, och tar hand om bortforsling av gamla fönster och grovstädning.
  • När vi är klara med jobbet stämmer vi av med dig att du är nöjd. Är det något du saknar eller vill komplettera löser vi det.

    Kontakta oss gärna på 073-320 91 54 för ett första möte.