Med ett hustak i gott skick kan du känna dig trygg. Ett väl underhållet tak skyddar mot fukt, kyla och håller extrem värme borta. Dessutom ger det ditt hus ett fräscht helhetsintryck. Tvärtom kan ett trasigt tak sänka intrycket av ett i övrigt fint hus.

Ett nytt tak ökar husets värde

Ett nytt tak möjliggör en effektiv isolering och kan på så vis bidra till att minska kostnader för uppvärmning. Det nya taket förlänger hela husets livslängd och ger ett riktigt lyft. Vi har lång erfarenhet av att laga och att lägga tegeltak. Via nära samarbete med plåtslagare kan Wind’s Bygg även erbjuda plåttak av hög kvalitet.

När är det dags att byta tak?

Det första tecknet på att hela eller delar av taket behöver bytas ut är om du märker att taket läcker eller känner doft av mögel. Beroende på hur långt gångna fuktproblemen är kan det vara nödvändigt att byta både inner- och yttertak. Handlar det om mindre eller punktvis skador kan det räcka långt med att byta innertaket, lägga ny isolering och nya tegelpannor. Wind’s Bygg hjälper dig alltid att göra en realistisk bedömning om vilken åtgärd som är mest kostnadseffektiv för just ditt tak. En takreparation kan behövas upp till vart tionde år beroende på väder och vind. Ett komplett takbyte bör ske betydligt mer sällan. Tegeltak håller i snitt 50 år och ett plåttak 40-50 år.

Vill du diskutera vad som är den bästa åtgärden för ditt tak? Ring Per idag på
073-320 91 54